Để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng, theo mặc định chỉ người biết địa chỉ truy cập đến gallery (và mật khẩu, nếu có) thì mới được xem hình ảnh.

Ngoài ra, nếu khách hàng có yêu cầu, các gallery có thể được hiển thị công khai để tiện cho việc truy cập, hoặc ngược lại, có thể được đặt mật khẩu để hạn chế tối đa các truy cập không mong muốn.

Powered by SmugMug Owner Log In